over banner

Klachtengebieden / 

Schouderpijn/frozen shoulder

quotes
Volgens schattingen raadplegen jaarlijks zo'n driehonderdduizend patienten hun huisarts voor schouderklachten, gewoonlijk vanwege pijn. Het merendeel van hen wordt behandeld met pijnstillers of wordt verwezen naar fysiotherapie, waar ze vaak langdurige behandeling moeten ondergaan. In geval van acute hevige pijnklachten wordt ook wel een injectie met een krachtig ontstekingsremmend middel toegediend door de huisarts of door de inmiddels geraadpleegde orthopedisch specialist. Bij langdurige, behandelingsresistente klachten raadplegen veel patienten uiteindelijk op eigen initiatief een beoefenaar van manipulatieve geneeskunde, zoals een chiroprac-tor. Lange tijd was echter de effectiviteit van de diverse behandelingsmethoden eigenlijk niet goed gedocumenteerd.
quotes

Medisch onderzoek

In die situatie is in 1996 verandering gekomen door een proefschrift van twee Gro-ningse artsen die een onderzoek hebben gedaan naar de classificatie en diagnose van de diverse schouderklachten, en naar de effectiviteit van de behandeling met respec-tievelijk fysiotherapie, injectietherapie en manipulatie. Sinds jaren wordt bij schou-derklachten onderscheid gemaakt tussen ondermeer peesschede ontstekingen, kapsel-ontstekingen en slijmbeursontstekingen. Volgens de twee gepromoveerden is het onderscheid tussen deze diagnoses in de praktijk niet te handhaven. In plaats daarvan stellen zij een tweedeling voor tussen enerzijds ontstekingsklachten van het schouder-gewricht zelf en anderzijds schouderklachten voortkomend uit de nek en het over-gangsgebied van nek en bovenrug. Bovendien vermoeden zij dat in veel gevallen van pijnklachten van het gewricht zelf toch ook de wervelkolom en ribben een rol spelen.

Effectiviteit Behandelingen

Uit het onderzoek naar de effectiviteit van de behandelmethoden bleek dat in geval van acute gewrichtsontsteking injectietherapie verlichting kan geven. In geval van schouderklachten waarbij ook de wervelkolom een rol speelt bleek manipulatie de meest effective therapie. Fysiotherapie bestaande uit massage, oefeningen, warmte en ultrageluid bleek echter in geen van deze situaties erg effectief. In een nieuwe studie gepubliceerd in 2004 bleek manipulatieve behandeling twee keer zo effectief als die door huisarts en fysiotherapeut.

Chiropractisch Perspectief

Bovenstaande resultaten komen aardig overeen met de chiropractische opvatting dat de meeste schouderklachten een indirect gevolg zijn van het niet goed functioneren van de wervelkolom van de nek, de bovenrug en de bijbehorende ribben. In deze opinie is de spierbalans van de schoudergordel verstoord tengevolge van wervel- en ribblokkades waardoor overbelasting ontstaat die zich manifesteert als een ontsteking van de structuren rondom het gewricht. Dit zijn dus in de eerste plaats functionele stoornissen, die daarom dan ook een functionele aanpak behoeven. De chiropractische benadering waarbij schouderklachten worden aangepakt door middel van een mani-pulatieve behandeling, die gericht is op functionele verbetering van zowel de wervel-kolom als van het schoudergewricht, wordt nu dus gesteund door de resultaten van recent medisch onderzoek.